prof. Ludwik Jerzy Mazurek

strona pamiątkowa

Spis wybranych publikacji

 1. Chondrodysplasis hereditaria deformans. Uwagi o pracy dra Witolda Rudowskiego. Pol.Tyg. lek. R.3: 1948 nr 14 s. 435 – 436.

 2. Znamienny objaw torbielowatego rozszerzenia dolnego odcinka moczowodu. Warszawa Lek. Instytut Naukowo-Wydawniczy 1948. Pol. Tyg. Lek. R. III. Nr 48. 3-16.

 3. Przebicie się torbieli skórzastej jajnika do pęcherza moczowego. Warszawa Lek. Instytut Naukowo-Wydawniczy 1949. Pol. Tyg. Lek. R. IV. Nr 37. 3-8.

 4. Mnogie chrzęstne narośla kości. Pol. Tyg. Lek. R. 4: 1949 nr 2 s. 47 – 51, tab., sum. S. 9*, nr 3 s. 81 – 86, tab., bibliogr. Poz. 83.

 5. Badania rentgenowskie nad losem łożyska po wyłuszczeniu gruczolaka okołocewkowego sposobem Millina i Frezera Pol. Prz. Chir. T. 22. 1950 nr 2 s. 316 – 322, rys., tab., sum.

 6. Przypadek torbieli pęcherza moczowego. Pol. Prz. Chir. T.XXII.1950 Nr 1.121-126.

 7. W sprawie wartości badania radiologicznego w rozpoznawaniu ropowicy przynerkowej (paranephritis) Pol.Tyg. lek. R. 5: 1950 nr 23 s. 903 – 907, rys., bibliogr. Poz. 7, sum. S. 177.

 8. Pierwotne zwapnienie łąkotek stawowych. Pol. Prz. Radiol. T. 15: 1950 ( druk 1951 ) nr 1/4 s. 59 – 64.

 9. Próby rozpuszczania złógów w drogach moczowych płynem G. Państw. Zakład Wydawnictw Lek. Warszawa 1950. Pol. Tyg. Lek R.V. Nr 35/36. 3-18.

 10. Przypadek wrodzonego braku kości krzyżowej i ogonowej. Neurol. Neurochir. R. 1: 1951 nr 1 s. 42 – 48, ryc., bibliogr. Poz. 6, streszcz., soderz., sum.

 11. Hormonalne leczenie raka stercza i raka pęcherza moczowego. Endokrynol. Pol. T.III r. 1952 384-388.

 12. Vaginourethrosuspensio retropubica – nowy sposób operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet. Gin. Pol. Nr 1/52. 43-47.

 13. Wypełnianie wodą jelita grubego jako nowa metoda lepszego uwidocznienia nerek w obrazie rentgenowskim . Pol. Tyg. Lek. R. 8: 1953 nr 51 s. 1730 – 1733, syc., bibliogr. poz 6, soderz. S. 385, sum. S. 387. Rentgenodiagnostyka urazów narządu moczowego. W: Pamiętnik Dni Chirurgicznych w Szczecinie w 1953. Warszawa 1954 s. 236 – 239.

 14. Torbielowate uchyłki kielichów nerkowych. Pol. Prz. radiol. T. 18: 1954 nr 4 s. 251 – 256, ryc., bibliogr. Poz. 4 soderz., sum.

 15. Wartości badania cystograficznego rozpoznawaniu gruźlicy nerek. Pol. Prz. Radiol. T 18: nr 2 s. 99- 102, tabl. 2, bibliogr. Poz. 3, soderz., sum.

 16. Cystografia precypitacyjna z zastosowaniem związków toru. (Autorzy:) …, Stanisław Trzaskowski. W: Urologia polska. T. 7. Warszawa 1954 s. 167 – 180, lustr., bibliogr. Poz. 50, soderz., sum. Referaty programowe IV zjazdu Pol. Tow. Urol. 8-9.X.1954 r. w Krynicy.

 17. Podotoczkowe wytrzebienie z jednoczesnym podwiązaniem nasieniowodów. Pol. Tyg. Lek. R. 10: 1955 nr 8 s. 233 – 234, bibliogr. Poz. 8.

 18. Martwica brodawek nerkowych w przebiegu cukrzycy. W: XVIII Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich Szczecinie. Streszczenia referatów. Szczecin 1955 s. 39 – 40.

 19. O martwicy brodawek nerkowych. Pol. Tyg. Lek. R. 11: 1956 nr 47 s. 1992 – 1955, bibliogr. poz 11, soderz., sum.

 20. Nerki gąbczaste. W: Postępy chirurgii. T. 3 Warszawa 1956 s. 119 – 129, lustr., bibliogr., sonderz., sum.

 21. Wskazania i technik biodrowej ureteropyelografiipodczas operacji. (Autorzy:) …, Karol Stąpor. Pol Prz. Chir. T. 28: 1956 nr 9 s. 925 – 927, tabl. 2 soderz., sum.

 22. Wycięcie gruczołów piersiowych u chorych na raka stercza. W: Urol. Pol. T. 9. Warszawa 1956 s. 103 – 106, lustr., soderz., sum. Referaty i rozprawy wygłoszone w ,,Dniu Urologicznym” 18.VI.1955 r. w Gdańsku.

 23. Radiodiagnostyka kliniczna chorób narządu moczowego. Warszawa 1957 PZWL 8 s. 234, nlb. 2, tabl. 221, bibliogr. s. 211 – 223.

 24. Wartość poszczególnych objawów radiologicznych dla rozpoznania złośloiiwego nowotworu nerki. Urol.pol. T. 11: 1957 nr 1 s. 115 – 123, lustr., soderz., sum. V Zjazd Naukowy Pol. Tow. Urol. 14 – 15. IX. 1956 r. w Krakowie.

 25. Podwiązanie tętnic podbrzusznych w krwotoku pęcherzowym. Popl. Prz. Chir. T. 29: 1957 nr 3 s. 217 – 226, ryc., tab., bibliogr. poz. 7, soderz., sum.

 26. A propos de technique operatoire des cysto-enteroplasties. W: XI e Kongres de la Societe Internationale d’Urologie. Stockholm, Suede, 25 – 30 juin 1958. T. 2 Uppsala 1960 s. 54 – 57, ilustr.

 27. Stress incontinence a New metod of operative treatment. W: XI e Kongres de la Societe Internationale d’Urologie. Stockholm, Suede, 25 – 30 juin 1958. T. 2 Uppsala 1960 s. 409 – 411, ilustr.

 28. Przypadek zwężenia moczowodu, leczony operacją wytwórczą za pomocą jelita krętego. Urol. Pol. T. 12: 1958 nr 1 s. 53 – 58, rys., bibliogr. poz. 3, soderz., sum.

 29. Boczne zespolenie moczowodowo-pęcherzowe (Autorzy:)…, Wacław Grabowski. Urol.pol. T 12: 1958 nr 3 s. 233 – 244 ilustr., bibliogr. poz. 4, sonderz., sum.

 30. L’influence des medicaments antituberculeux sur la capacite secretoire d’un rein tuberculeux. (Autorzy :)..., Zbigniew Jasiński. Acta urol. Belg. T. 26: 1958 nr 4 s. 347 – 356 ilustr., res., sum. XXIIIe Congres de la Societe Belge d’Urologie, Bruxelles 18 – 23 juin 1958.

 31. Choroby szyi pęcherza moczowego u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem powstawania wodonercza. (Autorzy:) …, Jadwiga Jankowska, Karol Stąpor. Pediat. Pol. T. 34: 1959 nr 1 s. 65 – 75, lustr., bibliogr. poz. 14, res., soderz., sum. Prace wygł. Na Zjeździe Pol. Tow. Urol. W Poznaniu w 1953 r.

 32. A propos de l’organisation en Polotne de la surveillance des malades souffrant de tuberculose urogenitalne. Acta. Urol.belg. T. 27: 1959 nr 1 s. 96. Xiii Kongres de la Societe Belge d’Urologie, Bruxelles, 18 -23 juin 1958.

 33. Ropomocz u dzieci. Biul. Łódz. Oddz. PTP. R. 2 . 1959 poz. 550.

 34. Badania doświadczalne nad przetoką pęcherzowo-prostniczą u psów (Autorzy:) …, Jan Rafał Dmochowski, Stanisław Biernat. Pol. Prz. Chir. T. 33: 1961 nr 11 a s. 1419 – 1424, ryc., bibliogr. poz 7, soderz., sum.

 35. Przegląd nowszych osiągnięć rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy narządu moczowo-płciowego. W: Sympozjum współczesnej medycyny. Osiągnięcia ostatnich lat w różnych dziedzinach medycyny. T.1. Warszawa 1961 s. 469 – 496, ryc., bibliogr.

 36. Otdalennye rezultaty kisecno-mocetocnikovych plasticeskich operacij. W: Trudy cetvertoj Vsesojuznoj Konferencji Urologom. Moskva, 24-30 ijunja 1961 g. Moskva 1963 s. 119-120.

 37. Rola odpływu cewkowo-nasiennego w patogenezie gruźlicy męskich narządów płciowych. W: Pamiętnik Dnia Urologicznego w Katowicach 15 czerwca 1963 r. Katowice 1963 s. 29-33. ryc., bibliogr. poz. 10.

 38. Podstawowe sposoby radiologicznego badania narządu moczowego u dzieci. Biul. Łódz. Oddz. Pol. Tow. Pediat. R. 5 : 1962 nr 3 s. 87 – 93, powiel.

 39. Popromienna przetoka pęcherzowo - pochwowo - odbytnicza leczona operacyjnie. (Autorzy:)…, Karol Stąpor. Ginek. Pol. T. 33: 1962 nr 5 s. 653 – 657, ryc., bibliogr. poz. 14, soderz., sum.

 40. Unspecyfic infection of the kidney and urinary tract in genito-urinary tuberculosis. Urologia A. 30: 1963 fasc. 2 s. 174-192, ryc sum., sumar.

 41. Rak pęcherza moczowego. W: Pamiętnik XI Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Urol. Łódź, 28-30.X. 1963 r. Łodź s. 29-44., Bibliogr. poz. 10. soderz., streszcz., sum.

 42. Examen radiologique des voies seminales en incidence dorso-sacrale. Ann. Radiol. Vol. 7: 1964 nr 1 s. 69-72, ryc., bibliogr. poz 6, res., sum.

 43. Samoistne rozpuszczanie kamieni nerkowych. (Autorzy:) …, Karol Stąpor. Pol. Prz. Chir. T. 38: 1966 nr 4a s. 360-363, ryc., bibliogr. poz. 10, soderz., sum.

 44. Therapy of the induration penis plastica. Urologia A. 33. 1966 fasc. 2 s. 150-151.

 45. An evaluation of the treatment of 1246 cases of genito-urinary tuberculosis. Urologia A. 35: 1968 fasc. 1 s. 47 – 53.

 46. Wartość powiększonych zdjęć limfograficznych w rozpoznawaniu zmian chorobowych w węzłach chłonnych. Cz. Górzyński, K. Stąpor. W: Pamiętnik XI Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Urol., Łódź 28-30 .X. 1968 r. Łódź 1970 s. 213-219, ryc., bibliogr. poz 4, soderz., streszcz., sum.

 47. Late results of 60 ileocystoplastics for a small tuberculous bladder. Urologia A. 35: 1968 fasc. 4 s. 483-492.

 48. Postępowanie w najczęstszych postaciach kamicy układu moczowego.(streszcz.) Pol. Prz. Chir. T. 40: 1968 nr 5 s. 624. Spr. Łódz. Oddz. Tow. Chir. Pol.

 49. Wartość scyntygrafii w niektórych postaciach gruźlicy nerek. (Autorzy:) …, Z. Kordon, J. Przedlacki. W: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Łódź, 28-30.X. 1968 r. Streszczenia referatów Łódź 1968 s. 29.

 50. Investigations of the paralled appearance of drug resistance In tuberculous bacilli isolated from patients with pulmonary and with uro-genital tuberculosis.(Autorzy:) R. Górecki Urol. Vol. 36: 1969 nr 3 s. 178-180.

 51. Klasyfikacja gruźlicy układu moczowo-płciowego. Pol. Prz. Chir. T. 41: 1969 nr 5 s. 695-699, soderz., sum.

 52. Leczenie hormonalne raków nerek anhydroxyprogesteronem (Ethisteron) (Autorzy:) …, L. Jeromin, K. Stąpor, G. Braunem, J. Wiercicki. Pol. Prz. Chir. T.42 1970 nr 6a s. 962-968, tab, bibliogr. poz. 8, soderz., sum.

 53. Ureterolithotomia trasnversalis. Mazurek L., Salska Z. Urol. Pol. 1979 T.32 Z.2 S.93096, il. Bibliogr.rez. sum.

 54. Rak In situ pęcherza moczowego, symulujący zapalenie gruźlicze i leczony operacyjnie. Mazurek L.J., Kluszczyński W. Urol. Pol. 1979 T. 32 Z. 3S. 191 – 195, il. Bibliogr. rez. sum.

 55. Ocena skuteczności leczenia chorych na raka gruczołu krokowego. Mazurek L.J., Rosiak B., Fajndt S. Referaty naukowe III Sympozjum Urologicznego Państw Socjalistycznych i XVI Zjazdu Pol. Tow. Urol. Katowice 4-6.VI. 1978. Katowice 1979,S.296-299, ZSFG REZ.

 56. Tłuszczakowatość miednicy mniejszej –lipomatosis pelis minoris. Mazurek L.J., Rosiak B. Zajgner J. Zaruski A. Pol. Prz. Radiol. 1981 T. 45 Nr 1S. 57-59, il. Bibliogr. rez. sum.

 57. Gruźlica narządów moczowych (rozpoznanie i leczenie) Pol. Arch. Med.Wew. 1983 T. 69 Nr 2S. 89-95, il. Bibliogr. Mazurek L.J.

 58. Ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu za pośrednictwem szczelnego pęcherza jelitowego - Urologia Polska - 2/1984 str.111. Mazurek L., Salska Z., Gniadzik S., Maranda R., Wędzikowski P.

 59. Rola plastyk pęcherzowo-jelitowych w leczeniu neurogennej dysfunkcji pęcherza Urol. Pol. 1984,3,227. L.Mazurek, Z.Salska, P.Wędzikowski, R.Maranda.

 60. Gruźlica urogenitalna (postępy w diagnostyce i leczeniu) Urol. Pol. 1984 T. 37 Nr 3 S. 153-162, Tab. Mazurek L.J.

 61. Wytyczne rozpoznawania i leczenia raka pęcherza moczowego. Ter. Leki 1984 r. 34 nr 6 s. 217-224, il. Mazurek L.J.

 62. Zasady rozpoznawania i leczenia raka stercza. Ter. Leki 1984 r. 12 nr 11 s. 313-324, tab. Mazurek L.J.

 63. Chemioterapia gruźlicy nerek. Pneumon. Pol. 1985 T.53 nr 1 s 15-18, bibliogr, rez. sum. Mazurek L.J.

 64. Onkologia urologiczna (pod red. Jerzego Zielińskiego). Aut. Hliniak A., Luciak M., Mazurek L.J., …. Wyd. 3. Warszawa Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986 - 352, (3) S. 21 Tabl., il., tab.: Biblioteka chirurga i anestezjologa: nr 6) ISBN 83-200-1212-0-sygn.610,319.

 65. Urologia: Podręcznik dla studentów medycyny (pod red. Jana Leńko) aut. Adamkiewicz K., Borkowski A., Krzeski T., Leńko J., Mrczyńska A., Mazurek L.J……- wyd.2. Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. – 262, (2) S.: 8 tabel., il., tab.; 24 cm ISBN 83-200-1187-6 sygn. 716,451.

 66. Gruźlica: Podręcznik dla studentów medycyny (pod red. Pawła Krakówki i Ewy Rowińskiej-Zakrzewskiej); aut. Janusz Z., Butruk E., Janczewski G., Kęcik T., Krakówka P., Malawski S., Mazurek L.J…. Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lek., 1988. – 297, (3) S.: il., tab., bibliogr (przy rozdz.) 24 cm ISBN 83-200-1276-7 sygn. 716,716.

 67. Własne doświadczenia z zastosowaniem preparatu BCG w formie dopęcherzowej w leczeniu powierzchownych raków pęcherza moczowego (doniesienie tymczasowe). Mazurek L., Haraśna-Kayzer A., Salska Z., Maranda R. W: Pamiętnik Dnia Urologicznego, Bydgoszcz, 5-6 .VI.1987. – Bydgoszcz, 1990 s. 36-41. tab.

 68. Zabiegi na nerwach obwodowych w neurogennej dysfunkcji pęcherza moczowego. Dzień urologiczny PTU, Łódź, 27.09.1991. Salska Z., Mazurek L., Maranda R.

 69. Miejsce plastyk pęcherzowo-jelitowych i nadpęcherzowego odprowadzenia moczu w leczeniu neurogennej dysfunkcji pęcherza. Salska Z., Mazurek L., Wędzikowski P., Rejnus L. W: Pamiętnik: Dzień Urologiczny Polskiego Towarzystwa Urologicznego 27.IX. 1991 r. Łódź, 1991 s. 219-222, bibliogr. 14 poz.

 70. Szczelny pęcherz jelitowy sposobem Kocka. Dzień urologiczny PTU, Łódź, 27.09.1991 r. Z.Salska, L.Mazurek, L.Rejnus, R.Maranda:

 71. Zmiana zasad kwalifikowania chorych do radykalnej cystektomii na przestrzeni 30 lat i sposobu nadpęcherzowego odprowadzenia moczu.Urol. Pol. supl.1992, abstr.nr 31. 22 Zjazd Naukowy PTU Wrocław 1992 Salska Z., Mazurek L., Wędzikowski P., Rejnus L., Maranda R., Gołąbek P., Mazur I.

 72. Urologia T2 i T.3 Urologia operacyjna Autorzy Adamkiewicz K., Borkowski A., Borówka A., Czaplicki M., Darewicz J., Jeromin L., Kazoń M., Krzeski T., Leńko J., Makieło J., Mazurek L.J., Miękoś E…….Opracowanie edytorskie: Zieliński Jerzy (red.), Leńko Jan (red.) Warszawa PZWL 1993, 688s i 496s.: il., tab., 24 cm.

 73. Szczelny zbiornik jelitowy z zastawką hydrauliczną Benchekrouna. Salska Z., Mazurek L.J. Urol.Pol. 1993: 46(3) s 313-217. il., bibliogr. 9 poz., sum.

 74. Urologia: diagnostyka ogólna. Borkowski A., Borowski J., Borówka., Górecki R., Jakubowski W., Kokot F., Luciak M., Mazurek L.J. …… Opracowanie edytorskie: Zieliński Jerzy (red.), Leńko Jan(red.) Warszawa PZWL 1993, 248s.: 1 tab., il., tab., 24 cm.

 75. Gruźlica nerek. Zasady rozpoznawania i leczenia. L.J. Mazurek. Urol. Pol. 1992: 45 (4) s. 241-247, il., tab.

 76. Obustronny synchroniczny rak nerki z monoprzerzutem do płuca. Urol. Pol. 1995, supl.3A abstr. 92. XXV Zjazd Naukowy PTU, Gdańsk, 1995. Gołąbek P., Mazurek L, Salska Z, Maranda R.

 77. Zmiana zasad kwalifikowania chorych do nedpęcherzowego odprowadzenia moczu po radykalnej cystektomii. Urol. Pol. 1995, supl.3A abstr. 92. XXV Zjazd Naukowy PTU, Gdańsk, 1995. Salska Z., Mazurek L., Wędzikowski P., Mazur I., Rejnus L.

 78. Urologia polska w anegdocie: vol. I , Arco 1997. Mazurek L., Salska Z., Maranda R.