Zestawy oznaczników typu MZ®

 

DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I KABLI ZAWIERAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE OZNACZNIKI

Naszym klientom proponujemy dwa zestawy najpopularniejszych oznaczników z serii MZ® w wykonaniu standardowym.  

 

 

 

ZESTAW DUŻY

Zawiera pakowane osobno po 30szt oznaczniki: 

- cyfry: od 0 do 9

- litery: R, S, T, U, V, W, L

- znaki: plus, minus, masa.

Zestaw zawiera łącznie 600szt. oznaczników.

 

Zestawy te oferujemy dla oznaczników typu:
MZ-0, MZ-1, MZ-2, MZ-3, MZ-4, MZ-5. 

 

Duży zestaw instalacyjny

ZESTAW MAŁY

Zawiera w jednym opakowaniu po 30 szt. oznaczników: 

- cyfry: od 0 do 9.

Zestaw zawiera  łącznie 300szt. oznaczników.

 

Zestawy te oferujemy dla oznaczników typu:
MZ-0, MZ-1, MZ-2, MZ-3, MZ-4. 

 

Nasze oznaczniki posiadają badania i atesty:
  • Biura Badawczego Jakości - SEP
  • Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC nr 60.227-BBJ-SEP
  • Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1
  • Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
  • Energoprojektu - Poznań
  • Polskiego Rejestru Statków
  • (więcej informacji)

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Mały Zestaw Instalacyjny


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant