Koszulki izolacyjne PCV,
Węże elektroizolacyjne PCV
- termoodporne do +125oC

Koszulki izolacyjne termoodporne produkujemy z pierwotnego granulatu PCW zgodnego z RoHS2 oraz REACH w zakresie średnic wewnętrznych od 0,5mm do 35mm i zakresie grubości ścianek od 0,3mm do 4,0mm (lub innych na zamówienie). Oferujemy koszulki w szerokiej gamie kolorów o powierzchni gładkiej  lub prążkowanej.

Produkowane przez nas koszulki i węże w wykonaniu termoodpornym do +125oC są ciepło-olejo-odporne. Nie reagują na działanie olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu i konserwacji aparatów i urządzeń elektrycznych.

Koszulki i węże termoodporne są samogasnące i przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzony przez Test Report.

 

Zastosowanie:

Węże i koszulki termoodporne przeznaczone są do izolacji, osłony, ochrony mechanicznej wiązek kabli i przewodów elektrycznych lub hydraulicznych. W szczególności w miejscach, gdzie wymagana jest podwyższona wytrzymałość termiczna (np. wiązki przewodów w samochodach).

Stosowane są także do przesyłania czynnika ciekłego lub gazowego. Mogą być także stosowane do znakowania przewodów, itd., itp.

 

Kolory:

Biały, czarny, niebieski, zielony, żółty, fiolet, czerwony i szereg innych. Także kolory wg indywidualnych zamówień klienta.

 

Temperatura pracy otoczenia:

od -45oC do +125oC,

Temperatura pracy przy żyle:

do +125oC,


Parametry techniczne:

Stabilność cieplna w 200oC - nie mniej niż 550 minut

Rezystywność skrośna w 20oC - nie mniej niż 3,4x1013 Ohm cm

Napięcie przebicia - nie mniej niż 27kV/mm

 

Zgodność z normą:

PN-89/C-89209, PN-73/E-29200, PN-EN 60684-1:2002, DIN 40621,
IEC 332-1, PN-92/T 90320

Zgodność z Dyrektywami WE:

Węże i koszulki termoodporne produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze węże i koszulki termoodporne posiadają badania i atesty:
  • Biura Badawczego Jakości - SEP
  • Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1
  • ZETOM - Katowice
  • Katedry Wysokich Napięć - Politechniki Łódzkiej
  • Certyfikat na znak bezpieczeństwa B
  • (więcej informacji)

 

 

Tabela prezentująca typowe wykonania produkowanych węży i  koszulek termoodpornych wraz z orientacyjną ilością mb przypadających na 1kg produktu.

 
TYPOWE
ŚREDNICE
WEWNĘTRZNE
[mm]
ZAKRES TYPOWYCH GRUBOŚCI ŚCIANKI
[mm]
ORIENTACYJNE
ILOŚCI
[mb/kg]
0.5, 1, 2 0.3 - 0.5 160 - 300
2, 3 0.5 - 1.0 125 - 155
3, 4 0.5 - 1.0 50 - 125
5, 6, 7 0.5 -  1.5 20 - 65
8, 9, 10, 11, 12 0.5 - 2.0 25 - 45
13, 14, 15, ... 19 1.0 - 2.0 15 - 25
20, 21, 22, 23 1.0 - 2.0 10 - 15
24, 25, 26, ... 30 1.0 - 2.0 5 - 10
31, 32, ... 35 1.0 - 2.5 3 - 5

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant