Węże elektroizolacyjne z PCV, koszulki izolacyjne, węże elastyczne (igielitowe)

Koszulki i węże elektroizolacyjne produkujemy z pierwotnego granulatu PCW zgodnego z RoHS2 oraz REACH w zakresie średnic wewnętrznych od 0,5mm do 35mm i zakresie grubości ścianek od 0,3mm do 4,0mm (lub inne na zamówienie). Oferujemy koszulki w szerokiej gamie kolorów o powierzchni gładkiej  lub prążkowanej.

Produkowane przez nas koszulki i węże nie reagują na działanie olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu i konserwacji aparatów i urządzeń elektrycznych.

Koszulki i węże elektroizolacyjne są samogasnące i przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzony przez Test Report.

 

Zastosowanie:

Węże i koszulki z PCV przeznaczone są do izolacji, osłony, ochrony mechanicznej przewodów i kabli (np. elektrycznych lub hydraulicznych). Stosowane są do przesyłania czynnika ciekłego lub gazowego. Mogą być także stosowane do znakowania przewodów, itp.

 

Kolory:

Biały, czarny, przezroczysty, niebieski, zielony, żółty, fiolet, czerwony i szereg innych. Także kolory wg indywidualnych zamówień klienta.

 

Temperatura pracy:

od -25oC do +80oC - wykonane z czystego PCV (przezroczyste i błyszczące)
od -25oC do +90oC - wykonane z polwinitu elektrotechnicznego

Oferujemy także:
węże i koszulki o zwiększonej wytrzymałości termicznej do  +105 oC
oraz o wytrzymałości termicznej do  +125 oC.

 

Parametry techniczne (przeciętne wyniki okresowych badań):

Odporność na temperatury: -25oC

Stabilność termiczna w 200oC - 140 minut

Rezystywność skrośna w 70oC - 1,3x1011 Ohm cm

Przenikalność elektryczna - 4,9

Współczynnik strat dielektrycznych - 0,18

Wytrzymałość dielektryczna - 26,8kV/mm

 

Zgodność z normą:

PN-EN 60684-1:2002, PN-89/C-89209, PN-73/E-29200, DIN 40621

Zgodność z Dyrektywami WE:

Węże i koszulki PCV produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze węże i koszulki posiadają badania i atesty:
  • Biura Badawczego Jakości - SEP
  • Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1
  • ZETOM - Katowice
  • Katedry Wysokich Napięć - Politechniki Łódzkiej
  • Certyfikat na znak bezpieczeństwa B
  • (więcej informacji)

 

 

Węże PCV

 

Tabela prezentująca typowe wykonania produkowanych węży i  koszulek wraz z orientacyjną ilością mb przypadających na 1kg produktu.

 
TYPOWE ŚREDNICE WEWNĘTRZNE
[mm]
ZAKRES TYPOWYCH GRUBOŚCI ŚCIANKI
[mm]
ORIENTACYJNE ILOŚCI
[mb/kg]
0.5, 1, 2 0.3 - 0.5 160 - 300
2, 3 0.5 - 1.0 125 - 155
3, 4 0.5 - 1.0 50 - 125
5, 6, 7 0.5 - 1.5 20 - 65
8, 9, 10, 11, 12 0.5 - 2.0 25 - 45
13, 14, 15, ... 19 1.0 - 2.0 15 - 25
20, 21, 22, 23 1.0 - 2.0 10 - 15
24, 25, 26, ... 30 1.0 - 2.0 5 - 10
31, 32, ... 35  1.0 - 2.5 3 - 5
Inne na zamówienie

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant