Oznaczniki termokurczliwe
typu MZ-T

OZNACZNIK TYPU MZ-T TWORZY ODCINEK RURKI TERMOKURCZLIWEJ Z JEDNO LUB WIELOZNAKOWYM NAPISEM.

Oznaczniki MZ-T wykonujemy z modyfikowanego polietylenu sieciowanego o właściwościach samogasnących. 

Oznaczniki te można stosować na gołą żyłę lub przewód w izolacji. Wykonane z rurek o większych średnicach, można nakładać na przewody zakończone końcówkami, wtykami, itp. 

Nadruk na oznacznikach wykonujemy specjalną metodą gwarantującą jego trwałość i nieścieralność. Na oznacznikach MZ-T możemy nanieść dowolne (zgodnie ze specyfikacją zamawiającego) napisy jedno- i wielosymbolowe, jedno- lub dwuwierszowe w zakresie - litery duże, cyfry, znaki.

 

Zastosowanie:

Znakowanie kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych w różnych urządzeniach. Doskonale nadają się do oznaczania sieci i przewodów komputerowych, teletechnicznych, TV-SAT (mogą być nałożone przez wtyczkę i obkurczone na przewodzie).

 

Dane techniczne:

 • starzenie cieplne dla 168 h przy +150°C- brak zmian
 • szok termiczny dla 4 h przy + 200°C - brak zmian
 • odporność na mróz -50°C
 • odporność na promieniowanie UV - bardzo dobra
 • oporność właściwa skrośna - 1014 Ohm x cm
 • wytrzymałość dielektryczna - 20 kV/mm

 

Kolory:

Oznacznik - biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony lub inny na zamówienie.

Nadruk - czarny lub inny na zamówienie

 

Sposób pakowania:

W wykonaniu typowym opakowanie jednostkowe zawiera 100 szt. oznaczników. Na zamówienie inne opakowania.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

 • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze oznaczniki posiadają badania i atesty:
 • Jak dla rur termokurczliwych
 • Zgodność z normą DEF STAN 59-97, edycja 3, typ 8
 • (więcej informacji)

 

Oznaczniki Termokurczliwe

 

Tabela prezentująca dostępne typy oznaczników MZ-T z ich średnicami przed i po obkurczeniu.

WYMIARY [ mm] TYPY
MZ-T0 MZ-T1 MZ-T2 MZ-T3 MZ-T4 MZ-T5
Maksymalna średnica przed obkurczeniem 2,4 4,8 6,4 9,5 12,7 19,1
Minimalna średnica po obkurczeniu 1,2 2,4 3,2 4,8 6,2 9,6
Grubość ścianki przed/po obkurczeniu = 0,3/0,6 mm

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant