Oznaczniki typu MZ-MKK

 

DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I KABLI
Z NIEŚCIERALNYM NADRUKIEM
WYKONANE Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
NIE PRZESUWAJĄCE SIĘ PO PRZEWODZIE

Oznaczniki w Międzynarodowym Kodzie Kolorów MZ-MKK są wykonaniem specjalnym oznaczników typu MZ®. Poszczególnym cyfrom przypisany jest określony kolor tła oznacznika.

W tym wykonaniu oferujemy oznaczniki dla typów MZ-0, MZ-1, MZ-2 (patrz tabela). Na zamówienie wykonujemy także oznaczniki wąskie do złączek typu WAGO dla typów MZ-O/W, MZ-1/W, MZ-2/W (patrz tabela).

Zastosowanie:

Analogiczne jak dla oznaczników typu MZ®, a w szczególności:

-  w miejscach szczególnie zapylonych, gdzie trudno odczytać

(bez czyszczenia) symbole na oznacznikach

-  wszędzie tam gdzie wymaga tego dokumentacja.

Pozostałe parametry techniczne MZ-MKK: temperatura pracy, właściwości, symbole na oznacznikach, kolory i sposób pakowania są analogiczne jak dla oznaczników typu MZ®.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze oznaczniki posiadają badania i atesty:
  • Biura Badawczego Jakości - SEP
  • Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1
  • Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC nr 60.227-BBJ-SEP
  • Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
  • Energoprojektu - Poznań
  • Polskiego Rejestru Statków
  • (więcej informacji)

 

Międzynarodowy Kod Kolorów


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant