Oznaczniki typu MZ/K o zmniejszonej długości (krótkie)

 

Oznaczniki standardowe typu  MZ® , oznaczniki wąskie do złączek WAGO typu MZ/W i oznaczniki z Międzynarodowym Kodem Kolorów typu MZ/MKK wykonujemy także w wersji skróconej z węższymi cyframi - MZ/K

 

Węższe napisy pozwalają znacznie zmniejszyć długość wieloznakowych adresów. Długość pojedynczego oznacznika MZ/K wynosi 3,5mm. Oznaczniki o zmniejszonej długości oferujemy w wykonaniach MZ-0/K, MZ-1/K, MZ-2/K. 


Pozostałe parametry techniczne MZ/K: temperatura pracy, właściwości, symbole na oznacznikach, kolory i sposób pakowania są analogiczne jak dla oznaczników typu MZ®.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze oznaczniki posiadają badania i atesty:
  • Biura Badawczego Jakości - SEP
  • Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1
  • Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC nr 60.227-BBJ-SEP
  • Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
  • Energoprojektu - Poznań
  • Polskiego Rejestru Statków
  • (więcej informacji)

 

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant