Osłona na krawędź blachy nacięta OKB®-N

Osłony krawędzi OKB®-N wykonujemy z bezołowiowego i bezkadmowego PCV. Osłony mają przekrój w kształcie litery U i są nacinane  co 5 - 10mm.  Dzięki nacięciom mają dużą giętkość i elastyczność. Odpowiednio dobrane do grubości blachy pewnie trzymają się krawędzi bez potrzeby przyklejania. Zapewniają dobrą osłonę i pewną izolację.

Produkowane przez nas osłony nie reagują na działanie olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu i konserwacji aparatów i urządzeń elektrycznych.

Osłony krawędzi OKB®-N są samogasnące i przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzony przez Test Report.

 

Zastosowanie:

Jako zabezpieczenie kabli, linek i przewodów przed uszkodzeniem. Stosowane do ochrony kabli w przepustach w ściankach z blachy. Dzięki nacięciu pozwalają  na wykonanie przepustów o kształtach nieregularnych, owalnych i okrągłych o małych średnicach. 

 

Kolory:

Czarny, biały, czerwony, szary, niebieski, żółty, fioletowy lub inne na zamówienie.

 

Temperatura pracy:

od -30 oC do +70 oC.

 

Zakres grubości blach:

od 0,4mm do 3mm

 

Uwagi:

Na zamówienie wykonujemy osłony OKB®-N na dowolną grubość blachy z przedziału 0,5mm do 3mm.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Osłony Krawędzi Blachy OKB® oraz OKB®-N produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze osłony krawędzi blachy posiadają badania i atesty:

 

 

Osłona Krawędzi Blachy OKB-N

Tabela prezentująca typowe wykonania osłon OKB®-N z ich podstawowymi wymiarami.

TYP GRUBOŚĆ BLACHY
[mm]
ORIENTACYJNE
WYMIARY
[mm]
A B
OKB-N-0.5 0.4-0.6 4 6
OKB-N-1 0.7-1.1 4.5 8
OKB-N-1.5 1.2-1.6 5 9
OKB-N-2 1.7-2.2 5.5 10
OKB-N-2.5 2.3-2.6 6 12
OKB-N-3 2.7-3.3 6.5 13

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant